Blog

2016-2014 nyheter

2016-11-09 Kontakta Nationell kundservice för att skicka ärenden

Vi har nu ändrat så att ärenden till Inera Arkitektur och regelverk går via Nationell kundservice läs mer om de olika ärendena.


2016-06-17 Ny hantering av webbtext

Tjänstekontraktsbeskrivningar har hittills haft ett avsnitt kallat "webbtext", där den beskrivningstext som visas under respektive tjänstedomän på inera.se/rivta.se visas. Vi har nu ändrat denna hantering och sköter istället hanteringen vid sidan om TKB:er och domängranskningar, genom direkt kommunikation mellan Inera och Tjänstedomänansvarig. Detta gör att webtextavsnittet nu bör tas bort ur TKB:er, vilket Inera kommer att upplysa om vid kommande domängranskningar.

Inera kommer att initiera en översyn av respektive domäners webbtext i samband med nya major-versioner. I övrigt hänvisas Tjänstedomänansvariga att ta kontakt med arkitektur(a)inera.se för uppdateringar av webbtexten.

2016-06-06 Tillämpningsanvisningar, RIV Tekniska anvisningar samt mallar och anvisningar versionshanteras på bitbucket

Innehållet från Alla dokument versionshanteras på bitbucket, ärenden och wiki-sidor är uppdelade efter vilken anvisning den tillhör.

2015-08-24 Flytten från Google Code är klar

Innehållet från Google Code är nu flyttat. Källkod, ärenden och wiki-sidor är numera uppdelade efter vilken tjänstedomän, anvisning eller mjukvara de tillhör.

2015-06-05 RIVTA flyttar till Bitbucket

På grund av Google Codes avveckling har vi har beslutat att migrera RIV TA Tjänstedomänsutveckling till Bitbucket. Ny adress blir [http://bitbucket.org/rivta-domains] och migreringen kommer till största delen att ske innan midsommar.

För mer information om flytten, se http://rivta.se/bitbucket.

2015-05-18 Arbete med att lämna Google Code

Som många vet så avvecklas Google Code under hösten. Vi är just nu i slutfasen av att utvärdera lämpliga kandidater till ersättare. Vi hoppas kunna informera om utgången under maj månad. Därefter är vårt mål att dokument och instruktioner är uppdaterade samt att en migreringsplan finns framtagen innan midsommar.

2015-01-13 2 nya RIVTA anvisningar upplagda

ARK_0034 anvisning Kryptografi och ARK_0036 Tjänsteplattform är upplagda på RIVTA siten.

2014-12-29 Omlagt hur länkar sker till downloads

Efter policy ändring på Google code så finns zip filer numera att nå via RIVTA.SE.

2014-08-04 Uppdatering av script för hantering av domäner

Scriptet för att verifiera innehåll i en tjänstedomän har uppdaterats till version 1.2.

 • Motsvarar nu den aktuella version 2.0.5 av RIVTA Konfigurationsstyrning.
 • Ändrad regel för förenkling av namnsättning av TKB och AB.
 • Bättre kontroll av versionsnumrering.
 • Visar om ändringar skett i en tag efter det att den skapas.
 • Tydligare meddelanden

Se https://code.google.com/p/rivta/wiki/ToolsDomainManagement för mera information och länk till programmet.

2014-06-30 Uppdatering 2.0.5 av Konfigurationsstyrningen publicerad

En uppdatering av konfigurationsstyrningen har publicerats. De viktigaste förändringarna framgår av revisionshistoriken, och är:

 • Ersatte alla referenser till ”CeHis” med ”Inera”.
 • Tog bort alla referenser till självdeklaration av följsamhet.
 • Fixade enstaka typos.
 • Ändrade namnsättningsregeln för TKB och AB. Dessa skall inte längre ha versionsbeteckning i filnamnet.
 • Förtydliga mappstrukturen och kravet på en undermapp per intraktion (WSDL-fil).
 • Förtydliga versionreglerna. Tredje versionstalet uppstår endast efter den första dokumentationsuppdateringen och kan därför aldrig vara 0.
 • Förtydliga att Inera Arkitektur och regelverk skapar zip-filerna vid release.
 • Förtydliga att en tag alltid skapas mha kommandot ”svn copy”. Adderade Bilaga 5 som beskriver hur en tjänstedomän byter namn (namnrymnd).

Ni hittar, som alltid, dokumentet här: http://rivta.se/documents/ARK_0007

.

I samband med detta har det sk "verifieringsscriptet" uppdaterats. Se ToolsDomainManagement.

2014-04-08 Ny revision av RIVTA Översikt publicerad

En ny revision med fokus på källsystemsadressering och ändrade krav på hantering av anropsbehörighet har publicerats. Dokumentet återfinns på http://rivta.se/documents/ARK_0001 .